Welkom op shining.nl!

U kunt op shining.nl diverse informatie vinden over duurzaam bouwen en wonen. In het verleden was de website meer gericht op het duurzaam gebruik van apparaten, zoals televisies en wasmachines. Het concept is veranderd, nu proberen wij u, in een gering aantal pagina’s, wijzer te maken op het gebied van duurzaam wonen en eventueel verbouwen.

Shining.nl is nu nog duurzamer!

Een deel van de oude informatie van shining.nl zal nog te vinden zijn, deze informatie heeft vooral betrekking op cv-ketels en radiatoren. De nieuwe informatie zal gaan over bijvoorbeeld vloerverwarming of zonnepanelen. Daarnaast zijn tips te vinden over het verhogen van duurzaamheid van uw woning, bijvoorbeeld door isolatie aan te brengen of uw oude houten kozijnen te vernieuwen ten gunste van kunststof kozijnen.

Ook zal beschreven worden, waar u op zou moeten letten als een nieuwe dakkapel geplaatst wordt. Aspecten als dampdichte en dampdoorlatende folie, die in combinatie met steenwol isolatie worden gebruikt, komen ook aan bod. Kortom, een groot aantal tips, die kunnen helpen bij het duurzamer maken van uw woning en die uiteindelijk zorgen voor kostenbesparing.

Handige links

U kunt overigens op de pagina met handige links, diverse websites vinden, welke ook een relatie hebben tot het onderwerp: duurzaamheid of zijn gerelateerd aan de bouw, zoals http://www.huren.nl, waar u terecht kunt voor bouwmachines huren.