Cv-ketels

Duurzame woningen hebben de beschikking over een goed werkende Cv-ketel, deze zorgt voor een lager energieverbruik en uiteindelijk minder stookkosten. U zult zich misschien afvragen; hoe werkt een Cv-ketel en op welke manier is het mogelijk energie en geld te besparen, de antwoorden op deze vragen kunt u op deze webpagina terug lezen.

Functionaliteit van Cv-ketels

U kunt een Cv-ketel beschouwen als een centraal beginpunt voor het verwarmingssysteem van uw woning. Een Cv-ketel verbrand aardgas, hierdoor wordt water opgewarmd, het water wordt over de woning verspreidt middels convectoren en radiatoren. De constante temperatuur binnenin de Cv-ketels is 80 tot 90 ºC. U zou op de stookkosten kunnen besparen door de temperatuur te verlagen naar 60 ºC.

De temperatuur in elke kamer van de woning kan worden bepaald met de thermostaat. Cv-ketels zijn de laatste jaren steeds verder doorontwikkeld en uiteindelijk zuiniger geworden. Het water wordt met een gasvlam verwarmd, in het verleden was het rendement 75%, een kwart van de verbranding werd niet nuttig gebruikt. Het is tegenwoordig nauwelijks meer mogelijk een Cv-ketel aan te schaffen met een rendement beneden 80%.

Vr-ketels en Hr-ketels

Cv-ketels kunnen worden onderscheiden in een conventionele ketel, waarbij een rendement tot 80% wordt geboden. Bij een verbeterd rendement ketel (Vr-ketel) is het rendement minimaal 80% en bij hoog rendement ketels (Hr-ketel) is het rendement meer dan 90%. Bij Hr-ketels ontstaat bij het verbrandingsproces waterdamp, deze damp wordt niet afgevoerd, maar opnieuw gebruikt voor waterverwarming.

Tussen Hr-ketels zijn grote verschillen aan te wijzen en dan in het bijzonder op het gebied van rendement. Een Hr-ketel met HR100 heeft een rendement vanaf 90%, terwijl Hr-ketels met HR104 een rendement bieden van 94% en Hr-ketels met HR107 hebben zelfs een rendement boven 96%. Naast Vr-ketels en Hr-ketels bestaan ook nog combi ketels, deze ketels zorgen niet alleen voor verwarming van de woning, maar ook reguleren zijn de warmte van het kraanwater.

Kosten van Cv-ketels

De gemiddelde levensduur van een Cv-ketel is ongeveer twaalf jaar. Het eerder vervangen van de Cv-ketel kan in sommige gevallen goedkoper zijn, dan in een later stadium repareren. In veel Nederlandse woningen zijn nog oude Vr-ketels te vinden, als deze ketel voor 2006 is geplaatst, dan kunt u € 100,- per jaar besparen, als u de oude Vr-ketel laat vervangen door een nieuwere Hr-ketel.

Een aantal redenen is te noemen voor de aanschaf van een nieuwe Cv-ketel, ten eerste dient de capaciteit van de Cv-ketel goed aan te sluiten op de benodigde warmtevraag, dit zorgt voor een optimaal rendement. Kleine veranderingen in het huishouden kunnen opgevangen worden, de Cv-ketel kan namelijk opnieuw gereguleerd worden. Tevens heeft een nieuwe Cv-ketel een positieve invloed op de taxatiewaarde van de woning.

Het is aan te raden, de Cv-ketel te vervangen in de zomer, de prijzen zijn dan lager en u komt ’s winters niet in de kou te zitten. De prijzen van solo ketels variëren tussen € 700,- en € 3.000,-. Combi ketels hebben de volgende prijsniveaus:

  • Combi Cv-ketel met CW 3, minimaal € 700,- en maximaal € 1.800,-.
  • Combi Cv-ketel met CW 4, minimaal € 800,- en maximaal € 2.250,-
  • Combi Cv-ketel met CW 5, minimaal € 850,- en maximaal € 2.400,-
  • Combi Cv-ketel met CW 6, minimaal € 1.100,- en maximaal € 2.700,-

* Prijzen zijn exclusief montage- en voorrijkosten.

CW-waarde

Natuurlijk verdienen Hr-ketels zichzelf terug, maar de vraag luidt: welke ketel past het beste bij uw woning? CW staat voor comfort warmwater en wordt uitgedrukt in CW-waarde, ketels met een CW-waarde van 1 of 2 worden vrijwel niet verkocht. Bij een CW-waarde van 3 kunt u water voor één doel tegelijk gebruiken, dus bijvoorbeeld douchen of afwassen. U kunt bij een CW-waarde van 4, in beperkte mate meerdere waterkranen tegelijk gebruiken.

Cv-ketels met een CW-waarde van 5 bieden de mogelijkheid meerdere bronnen tegelijk te gebruiken, zonder problemen. Terwijl Cv-ketels met een CW-waarde van 6 bijna niet voorkomen en beschouwd kunnen worden als misschien wel overbodige luxe. De meeste huishoudens beschikken over een Cv-ketel met een CW-waarde, welke minimaal 3 en maximaal 5 bedraagt.

Onderhoudsbeurten Cv-ketels

Een Cv-ketel dient geregeld een onderhoudsbeurt te ondergaan, bij ‘open’ Cv-ketels moet de onderhoudsbeurt elk jaar plaatsvinden, terwijl ‘gesloten’ Cv-ketels eenmaal per twee jaar onderhouden moeten worden. Hieronder treft u een opsomming aan van aandachtspunten bij een onderhoudsbeurt van een Cv-ketel.

  • De Cv-ketel wordt gecontroleerd op gebreken en/of lekkages.
  • De Cv-ketel, maar ook de afvoeren worden schoongemaakt.
  • De Cv-ketel wordt vakkundig bijgevuld en ontlucht.
  • De thermostaat behorend bij de Cv-ketels wordt opnieuw ingesteld.

Zuinig stoken

Het is mogelijk op de stookkosten te besparen, de Cv-ketel moet uiteraard goed functioneren, een goed geïsoleerde woning kan ook bijdragen aan een vermindering van de stookkosten. Het is ook verstandig niet te stoken in ruimtes die niet worden gebruikt, dit kan tot € 75,- per jaar schelen aan stookkosten.

Een nieuwe Hr-ketel kan de stookkosten met 15% laten dalen in vergelijking met oudere ketels, het stofvrij maken van radiatoren helpt ook bij het verminderen van de stookkosten. De consumentenbond heeft in 2010 de ATAG A244EC uitgeroepen tot beste Cv-ketel, deze titel is vergeven op basis van een test uit 2009.

Meer handige isolatie links