Overheidssubsidies

U treft op deze webpagina een vijftal subsidies aan voor bijvoorbeeld Cv-ketels of zonneboilers en zonnepanelen. Een aantal subsidies is al niet meer geldig, maar staan toch vermeld, zodat eventuele onduidelijkheid voorkomen wordt.

Subsidie Cv-ketels

U kunt subsidie krijgen voor de aanschaf van een Hr-ketel, deze subsidieregeling voor energiezuinige ketels is onderdeel van de subsidieregeling: Duurzame warmte voor bestaande woningen. De regeling geldt niet alleen voor particuliere woningbezitters, maar ook voor woningcorporaties en de Verenigingen van Eigenaren (VvE). De betreffende woning moet wel voor 1 januari van 2008 geheel zijn opgeleverd.

  • Einddatum: 31-12-2011

Subsidie dubbele beglazing of isolatieglas

Het is algemeen bekend dat op stookkosten bespaart kunnen worden, als de gehele woning is voorzien van dubbele beglazing (HR+) of isolatieglas (HR++). Uit berekeningen blijkt dat een gemiddeld huishouden per vierkante meter, 20 m³ gas kan besparen. De einddatum van deze subsidieregeling is nog niet bekend, maar de maximale isolatiewaarde van de beglazing mag 1,6 W/m²K bedragen.

  • Einddatum: onbekend

Subsidie isoleren woning

De subsidie voor dubbele beglazing of isolatieglas was onderdeel van de subsidies voor het isoleren van woningen. De regeling voor BTW-verlaging is nog steeds geldend, bedrijven hoeven voor het arbeidsloon slechts 6% te rekenen en ook voor een deel van de gebruikte materialen, mits dit niet meer dan 50% bedraagt van de totale kosten van de werkzaamheden. Het doel is bodem-, dak-, gevel- en vloerisolatie te stimuleren.

  • Einddatum: 30-09-2011

Subsidie zonneboilers en zonnepanelen

De regeling Duurzame Stimulering Energieproductie (SDE) bestaat ondermeer uit het subsidiëren van de aanschaf van zonneboilers en zonnepanelen. U kunt bijvoorbeeld advies krijgen door een gecertificeerd adviesbureau, deze geven advies op het gebied van energiebesparing voor woningen. De advieskosten kunt u grotendeels laten vergoeden door de overheid, zonnepanelen zullen meestal geadviseerd worden.

  • Einddatum: onbekend

Subsidie energielabel

Het energielabel voor de verkoop, maar ook verhuur van woningen is actief sinds januari 2008. Een verbeterde versie van het energielabel is in 2010 geïntroduceerd. De overheid wil woningeigenaren stimuleren tot het verbeteren van de isolatiewaarde van hun woning. U kunt subsidie krijgen als u een zogenoemde labelsprong maakt, ofwel de woning moet één of meerdere klassen vooruitgaan, bijvoorbeeld van een D-label naar een B-label.

  • Einddatum: onbekend