Zonneboilers en zonnepanelen

In Nederland kunt u zonder problemen zonneboilers en zonnepanelen aanschaffen. De zon schijnt voldoende om deze installaties te laten werken, zonnepanelen zijn niet geheel afhankelijk van zonlicht, maar ook van daglicht. Zonneboilers en zonnepanelen zijn nauwelijks milieubelastend, de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2 is nihil.

Een steeds groter aantal daken wordt gevuld met blauwe en zwarte panelen, de blauwe panelen worden zonnepanelen genoemd, zij wekken elektriciteit op met zonlicht. De zwarte panelen zijn zonnecollectoren en zijn bestemt voor de opwarming van ondermeer kraanwater. Een combinatie van beide panelen is de zonneboilercombi, welke zowel de woning als het kraanwater verwarmt.

CO2 reductie

Het is altijd dezelfde vraag; hoe rendabel zijn zonnepanelen. De levensduur van zonnepanelen is vijfentwintig jaar, zij zijn na ongeveer tien jaar terugverdiend, maar u moet de CO2 uitstoot niet vergeten. De productie van één kilowattuur elektriciteit, uitgedrukt als kWh, middels de verbranding van kolen zorgt voor een CO2 uitstoot van negenhonderd gram, het acttienvoudige van zonne-energie.

De CO2 uitstoot bij de productie van dezelfde hoeveelheid kilowattuur elektriciteit, maar dan door verbranding van aardgas, is vierhonderd gram, dit is bij zonnepanelen slechts vijftig gram. De CO2 uitstoot bij zonne-energie wordt veroorzaakt door de productie van deze installaties, hiervoor zijn fossiele brandstoffen benodigd.

Het bouwen van kolencentrales of installaties voor gaswinning worden ook meegerekend bij de uitstoot van CO2. Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks driehonderdvijftig kilowattuur elektriciteit, een zonne-installatie bespaart netto, elk jaar veel meer CO2 uitstoot. Een zonnepaneel heeft na drie jaar, een gelijke hoeveelheid CO2 bespaard, als zijn productie heeft veroorzaakt, tenminste bij gasbesparing.

Het belang van zonne-energie

Zonne-energie heeft een minuscuul aandeel in de hoeveelheid geproduceerde groene energie. Het aandeel is niet meer dan 0,7% van de door energieleveranciers opgewerkte groene energie, middels zonnepanelen op daken van elektriciteit- en waterleidingenbedrijven en op woningen en andere bouwwerken. De groene energie is zelfs duurder, dan milieuonvriendelijke grijze energie.

De kosten van zonnesystemen zijn aanzienlijk, dit drijft de prijs van één kilowattuur elektriciteit uit groene energie naar boven op. Natuurlijk is de prijs ook afhankelijk van het aantal geplaatste panelen op een dak, of een afgesloten lening voor de aanschaf van de panelen. Een exacte prijs van 1 m³ water, verwarmd door een zonneboiler, is om deze redenen ook niet in te schatten.

Zonnepanelen

Zonnepanelen worden op het dak van de woning geplaatst, de elektriciteit wordt gemaakt, doordat zonlicht tussen twee lagen silicium een elektrische spanning opwekt, dit wordt een fotovoltaïsche reactie genoemd (Engels: photo voltaic, ofwel PV). Zonnepanelen hebben een donkerblauw metallic ogend uiterlijk, dit wordt veroorzaakt door de PV-kristallen.

Een merendeel van de Nederlandse zonnepanelen heeft een koppeling met het elektriciteitsnetwerk. Mocht u minder energie verbruiken, als wordt opgewerkt door de zonnepanelen, dan wordt deze energie geleverd aan het netwerk. Tevens bestaan autonome systemen, welke zeer geschikt zijn op plaatsen waar zich geen elektriciteitsnetwerk bevindt, zoals campings of parkeerplaatsen langs een snelweg.

Elk zonnepaneel heeft zonlicht nodig om te kunnen functioneren, alleen zij zijn niet totaal afhankelijk van dit type licht, daglicht volstaat ook al. De term daglichtpaneel is meer geschikt, de panelen functioneren minder zonder zonlicht, maar wolken houden niet al het zonlicht tegen. Het is belangrijk meerdere zonnepanelen aan elkaar te koppelen voor een grotere effectiviteit.

De term silicium is al gevallen, bij de fabricage van zonnepanelen kunnen drie typen silicium worden gebruikt, monokristallijn silicium, polykristallijn silicium en amorf silicium, deze laatste worden zelden toegepast, vanwege het relatief lage rendement. U kunt met een 500 WP zonnepaneel, gemakkelijk vierhonderd kilowattuur elektriciteit opwekken, dan worden zonnepanelen opeens wel aantrekkelijk.

Zonneboilers

Zonneboilers worden gekenmerkt door de donkergekleurde zonnecollectoren. Een gemiddeld Nederlands huishouden kan met een dergelijk zonnesysteem een aanzienlijke hoeveelheid aardgas besparen. Bij een standaard collectoroppervlakte van 2,8 m², is 173 m³ aardgas te besparen. De stookkosten verminderen hierdoor met € 121,- per jaar, de reductie van CO2 bedraagt 287 kilogram.

U hebt de keuze uit vier typen zonneboilers, welke allen geschikt zijn voor een andere woonsituatie. U kunt kiezen voor de compactzonneboiler, de cv-zonneboiler, de zonneboilercombi en de standaard zonneboiler. De verschillen tussen de boilers, zitten in de inhoud en in het naverwarmen van de boiler. Een zonneboiler verwarmt met behulp van zonlicht het kraanwater, ofwel een zonthermisch systeem.